Thông tin dự án

Chủ đầu tư : Lê Dương Yến Nhi

Thời gian : 04/02/2020

Diện tích : 73 m²

Địa chỉ : Safira Khang Điền - Thành phố Thủ Đức

Tiến độ : Hoàn thiện