Thông tin dự án

Chủ đầu tư : Nguyễn Thị Kim Hoàng

Thời gian : 05/05/2021

Diện tích : 100 m²

Địa chỉ : Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

Tiến độ : Khởi công