Thông tin dự án

Chủ đầu tư : Nguyễn Trung Ấn

Thời gian : 23/09/2019

Diện tích : 95 m²

Địa chỉ : Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương

Tiến độ : Hoàn thiện